Informace o struktuře Městského fotbalového klubu Frýdek-Místek, z.s.


Informace o struktuře Městského fotbalového klubu Frýdek-Místek, z.s.

  7.6.2017                   Přečteno: 1704x

Na základě četných dotazů a nejasností níže uvádíme provozní náplň zapsaného spolku.

Zapsaný spolek Městský fotbalový klub Frýdek-Místek z.s. je čistě samostatně fungující právnickou osobou.

Název „Městský“ je symbolický a spolek není ovládán či řízen Statutárním městem Frýdek-Místek ani společností MFK Frýdek-Místek, a.s..

V současné době se také dokončují reorganizační a kontrolní procesy stávajícím výkonným výborem. Nové vedení zapsaného spolku totiž musí neustále řešit důsledky hospodaření z let 2010 – 2015, které spadalo do gesce tehdejšího statutárního orgánu.

Po dokončení seznámí současný výkonný výbor zastupitele a představitele města Frýdek-Místek se závěrečnou zprávou. Vše je směřováno k jedinému cíli, tj. zprůhlednit a případně upozornit na skutečnosti, které měly a mají vliv na provoz mládeže tak, aby byla pokud možno zachována kontinuita ve výchově dětí a mládeže, což je primární úkol spolku.

Jaroslav Jež
předseda VV

Hlavní partneři

© Copyright 2016 MFK Frýdek-Místek. Všechna práva rezervována.