Spolupráce


5. ZŠ, E. Krásnohorské, Frýdek-Místek

Informace o škole a spolupráci s fotbalovým klubem MFK Frýdek-Místek

Naše škola vytváří ve spolupráci s MFK velmi dobré podmínky pro vyučování a současně trénování.

Žáci fotbalových tříd mají 4 hodinovou dotaci Tělesné výchovy a jejich vyučování je uzpůsobeno podmínkám tréninku.

Na naší škole se vybudovaly nové učebny jazyků, byly vybaveny počítačové učebny a v loňském roce se podařilo vybudovat novou učebnu přírodopisu.

V areálu školy jsou k dispozici tři tělocvičny, jedno pohybové studio a v neposlední řadě i moderní venkovní sportovní areál. Podmínky pro sport jsou na velmi vysoké úrovni a umožňují mladým sportovcům dostatečný rozvoj.

Spolupráce učitelů, vedení školy a vedením fotbalového klubu jsou velmi intenzivní a každý týden probíhá konzultace trenérů s vedením školy. Na pravidelných schůzkách řešíme prospěch sportovců a dbáme na důslednost dodržování pravidel na obou stranách.

Během příštího školního roku přizpůsobíme výuku pro sportovce tak, aby zvládli výuku i trénink a nenarušilo to jejich přípravu.

Na 1. stupni základní školy jsme již od minulého školního roku vytvořili třídu sportovně nadaných dětí, kteří do budoucna se mohou rozhodnout, do kterého sportu na naší škole se zapojí.

Cílem pedagogů je a bude, aby naší sportovně talentovaní žáci dosahovali co nejlepších výsledků ve škole a aby spolupráce mezi školou a fotbalovým oddílem byla kreativní a smysluplná.

Ve Frýdku-Místku dne 7. 5. 2014  

zpracoval - PaedDr. Horký Jaromír
ředitel školy


Fotogalerie 5. ZŠ

 

 

 

 

 


Hlavní partneři

© Copyright 2016 MFK Frýdek-Místek. Všechna práva rezervována.