MFK F-M z.s. k ukončení spolupráce s D. Černajem

F r ý d e k-M í s t e k - Reakce na projev osobní vůle Daniela Černaje nespolupracovat se zapsaným spolkem a činům, které mají dle výkoného výboru a sportovního úseku spolek poškodit.

S ohledem na gradující a nezpochybnitelný projev osobní vůle Daniela Černaje nespolupracovat se zapsaným spolkem Městský fotbalový klub Frýdek-Místek musíme reagovat.

Přístup a činy pana Daniela Černaje jsou natolik závažné, že je výkonný výbor nucen spolupráci s jmenovaným okamžitě ukončit. S tímto nesouvisí právo užívání webové stránky www.mfkfm.cz a souvisejících sociálních sítí, jejichž provoz a chod spolek plně financuje, jsou v jeho vlastnictví a slouží pro sportovní účely v zájmu celého klubu.

Dále výkonný výbor Městský fotbalový klub Frýdek-Místek z.s. sděluje, že akciová společnost Moravský FK a.s. doručila na FAČR prostřednictvím Daniela Černaje písemnost nazvanou Vyjádření k rozhodčímu řízení FAČR sp. zn. 3/19, datovanou 6.6.2019, a to jako podklad pro rozhodování rozhodců. Vzhledem k tomu, že tato písemnost obsahuje nepravdy, nejasnosti, konspirace a dokonce i přímo lži, spolek s jejím obsahem kategoricky nesouhlasí. Tato tvrzení jsou snadno vyvratitelná, což už spolek vůči rozhodcům učinil a dále činí.

Podle VV jde jednoznačně o účelovou snahu poškodit spolek, jeho hodnoty, dehonestovat jej a uvrhnout na něj i na osoby činné ve spolku nepravdivá a smyšlená podezření.

Jsme velice rádi, že přestože měl být pod těmito tvrzeními podepsán i hlavní akcionář akciové společnosti pan Ing. Ivan Hlavoň, tak o této písemnosti mu není nic známo, nezadal její vyhotovení, ani se jinak nepodílel na jejím obsahu a nepodepsal ji. Přes všechny spory konstatujeme, že přímé vztahy mezi panem Ing. Hlavoněm, a spolkem jsou i přes různé pohledy na věc korektní a pan Ing. Hlavoň osobně na spolek neútočí. Neútočí ani na představitele spolku.

Kdyby všichni jednali za akciovou společnost tak, jako jedná pan Hlavoň, jistě by jednání dávno pokročila a bylo by pro všechny zúčastněné strany dosaženo přijatelné řešení.

Důkaz pro toto tvrzení máme samozřejmě jako vždy k dispozici, avšak s ohledem na to, že je součástí osobní korespondence předsedy zapsaného spolku pana Bc. Radima Mamuly s panem Ing. Hlavoněm, tak jej bez jeho souhlasu nezveřejníme.

Potvrzujeme, že v souladu s podmínkami podnájemní smlouvy jsou veškeré dostupné sportoviště v gesci Městský fotbalový klub Frýdek-Místek pro všechny hráče a realizační tým áčka řádně k dispozici.

Sportovní úsek napříč všech věkových kategorií, který se ke shora uvedenému sdělení VV jednotně připojuje a také doplňuje, že je velmi mrzuté, když se o Lipinu a zapsaný spolek bez ohledu na genezi jeho vzniku a činnosti desítek trenérů otírají nemravnými a bezdůvodnými akty lidé skrývající se za „rádoby fanoušky“, „Lipiňáky“.

Jsme a byli jsme Lipina a Lipiňoci!

Vymezujeme se proto a zcela distancujeme od veřejných osobních urážek a útoků na všechny skutečné Lipiňoky, kteří hájí a brání frýdeckomístecký fotbalový klub před otřesnými pokusy snad až násilného převzetí klubu ze stran novodobých gladiátorů, kteří nemají vztah k frýdeckomísteckému fotbalu, nýbrž se pouze snaží ukořistit ve svůj osobní prospěch hodnoty, které se tady léta tvořily a budovaly.

Na druhou stranu je vítán v klubu každý, kdo se bude chtít podílet na udržení existence klubu, rozvíjet jeho ohromný potenciál, a to ve spolupráci se všemi, kteří v Lipinském fotbalu makají nezištně a mnohdy na konto osobního volna.

Pokud jsou však mezi námi takoví příchozí, kteří o významu historie a současnosti MFK FM ví pramálo, nadvyšují se penězi na konto poctivé práce, opovrhují dotacemi a naopak si stěžují na povinnost platit řádný nájem, nic jim potom nebrání vybudovat si vlastní zázemí a klub podle jejich absolutních představ bez pokusu „bezúplatně“ zcizit hodnoty ostatních.

Výkonný výbor a sportovní úsek

Městský fotbalový klub Frýdek-Místek