FAČR spouští projekt Trénuj doma

F r ý d e k-M í s t e k - Vzhledem k aktuální situaci jsou pochopitelně tréninkové možnosti značně omezené. Hráči mají od trenérů individuální plány, nyní mohou využít i materiál z nového projektu FAČR.

S omezenými možnosti trénování se "perou" v současnosti sportovci napříč všemi odvětvími. Fotbal není výjimkou, navíc je sportem kolektivním, a tak je každý nápad, jak vést nebo si zpestřit trénink v domácích podmínkách, vítaný. I proto FAČR spouští edukační projekt Trénuj doma. Jde o reakci na současné podmínky a znemožněnou společnou sportovní přípravu, což zásadním způsobem ovlivňuje i fotbalový trénink na všech úrovních.

Videomateriály pod názvem Trénuj doma jsou součástí úspěšného projektu Můj první gól, na jehož platformě se tréninková videa budou komunikovat. Současná situace je pro naše kluby, hráče, trenéry a všechny, kteří se fotbalu věnují a obětují, velmi komplikovaná. Jako největší sportovní spolek v zemi tak vnímáme i určitou povinnost, abychom všem ukázali, že příprava je možná i v improvizovaných podmínkách a prostorech. Samozřejmě to nenahradí společný trénink na hřišti, ale jde o určitou alternativu, která také může být našim členům nápomocná. Jde zároveň o motivaci a inspiraci pro všechny ve smyslu, že i doma se dá důstojným způsobem trénovat,“ řekl Jan Pauly, generální sekretář FAČR. „Na místě je poděkovat všem, kteří se na projektu podílejí. Za obsah pak především grassroots trenérům mládeže,“ dodal Pauly.