Mládež se vrací od 4. května ke společným tréninkům

F r ý d e k-M í s t e k - Počínaje čtvrtým květnem se vrací mládežnické kategorie MFK Frýdek-Místek v omezeném režimu ke společným tréninkům. Tréninkové jednotky budou probíhat za předem daných podmínek. Více se k celé situace vyjádřil předseda MFK Frýdek-Místek z.s. Radim Mamula.

Vážení rodiče, jak jistě víte, v posledních dnech díky aktivnímu přístupu vlády a odborníků dochází k postupnému uvolňování a zmírňování opatření v souvislosti s nouzovým stavem, zejména pak „povolení“ postupného sportování. 

V této souvislosti vedení Městského fotbalového klub Frýdek-Místek přijalo několik operativních rozhodnutí. Tím zásadním a pro Vás a Vaše děti jistě důležitým sdělením je, že všechny vnitřní prostory budou do jejich povoleného otevření (šatny, sprchy, posilovna atd.) řádně vydesinfikovány.

Na všech toaletách v první vlně sportování budou dětem a trenérům k dispozici dezinfekční přípravky pro dezinfekci rukou. Tyto prostory budou současně podléhat zvýšenému úklidu a sanaci.
Paralelně s našimi opatřeními jsme přijali a podporujeme následující DESATERO CHOVÁNÍ NA HŘIŠTI, zpracované týmem generálního sekretáře fotbalové asociace České republiky JUDr. Jana Paulyho – viz AKTUÁLNÍ DESATERO CHOVÁNÍ NA HŘIŠTI


DESATERO:
1. Trénovat lze ve skupině 10 osob (tento počet se týká i dětí a mládeže); v současné chvíli řešíme, zda a po jaké době se mohou osoby ve skupinách měnit; aktuálně platí, že se osoby ve skupině nemění

2. Do skupiny 10 osob se počítají i trenéři; v současné chvíli řešíme, zda a po jaké době se mohou trenéři ve skupinách měnit; aktuálně platí, že se trenéři ve skupině nemění

3. Skupina 10 osob nemusí při tréninku používat roušku

4. Trénovat ve skupině 10 osob lze bez distanční vzdálenosti = bez udržování vzdálenosti 2 metrů

5. Neevidujeme žádné omezení pro kontakt hráčů ve skupině 10 osob

6. Na jedné hrací ploše může být více skupin po 10 osobách, společně tyto skupiny do kontaktu přijít nesmí.

7. Skupiny musí dodržovat odstup vždy alespoň 2 metry

8. Neevidujeme žádná omezení používání pomůcek - pomůcek je možné dotýkat se hlavou i končetinami

9. Dezinfikovat pomůcky je nutné pravidelně, dezinfikovat pomůcky by měl vždy klub, tak aby byl o dezinfekci přehled; na bližší informace prozatím čekáme

10. Není povoleno používat související vnitřní prostory sportoviště, zejména společné šatny, umývárny, sprchy a podobná zařízení; V případě sportovní činnosti lze na venkovních sportovištích zpřístupnit WC, nicméně je nezbytné zajistit

• zvýšená hygienická opatření, tj. v těchto případech je však třeba zabezpečit provádění zvýšených hygienických opatření zejména dezinfekce rukou, ale také míst, kterých se běžně dotýkají ruce
• zamezit současné přítomnosti vícero osob ve stejný čas v prostorách WC a dodržet povinnost užití ochranných prostředků dýchacích cest
• Přípravná přátelská utkání je možné aktuálně plánovat od 11. května, k bližší specifikaci přistoupíme později


Nyní s našimi trenéry usilovně pracujeme na harmonogramech tréninků pro jednotlivé kategorie a skupiny s přihlédnutím na školní povinnosti a vaše možnosti přesunu dětí na stadion a sportoviště. 

Bc. Radim Mamula
předseda Městský fotbalový klub Frýdek-Místek z.s.