Stovky ožijí turnajem dětských domovů

F r ý d e k-M í s t e k - V neděli 21. června budou Stovky součástí krásné fotbalové akce. Konat se zde bude i za podpory MFK Frýdek-Místek z.s. turnaj dětských domovů a Adry.

Neděle bude ve Stovkách patřit krásné myšlence. Myšlence, že fotbal nemá hranice, spojuje a rozdává radost. V neděli 21. června se totiž v našem krásném areálu odehraje turnaj mezi třemi dětskými domovy a příspěvkovou organizací ADRA Frýdek-Místek. 6 týmů bude složeno z Dětského domova Frýdek-Místek, Dětského domova Ostrava-Kunčice, Dětského domova Čeladná a ADRY. Turnaj startuje v 10 hodin, hrací plocha bude rozdělena tak, že se bude hrát na dvou menších hřištích.

Punc bude dávat turnaji také to, že se odehraje na hlavním hřišti, k dispozici bude světelná tabule, rozhodčí a hlasatel. MFK Frýdek-Místek z.s. dále zajistí také zázemí v podobě šaten, sociálního zázemí, prostorů VIP a občerstvení ve Sportbaru. „Jsem velmi potěšen, že máme příležitost pomoci s uspořádáním turnaje, který nás vzal minimálně za srdce. Prostě skvělý nápad a myšlenka. Pokusíme se proto všem účastníkům zajistit takové prostředí a podmínky, aby si všichni startující a pořadatelé mohli naplno okusit atmosféru profesionální soutěže. Tímto mi dovolte pozvat širokou veřejnost. Věřím, že jakákoli návštěva nás všechny potěší v duchu sportovní empatie. Naše společná sociální integrace do běžného života je přec ukázkou, že jsme všichni součástí jedné společnosti, říká předseda MFK Frýdek-Místek z.s. Radim Mamula, který zároveň také dodává. „Akci chceme podpořit také výběrem dobrovolného vstupného, které bude věnováno v plné výši ADŘE, jako hlavnímu pořadateli.“