Společné tréninky mládeže prozatím přerušeny

F r ý d e k - M í s t e k - Podmínky pro trénování se novými opatřeními Vlády ČR 12. října opět změnily. Od 14. října je možné být venku pouze v šesti lidech, což společné tréninky výrazně komplikuje. Od středy 14. října jsou tedy veškeré společné tréninky mládeže pozastaveny.

Původní opatření dovolovaly tréninky v počtu maximálně dvaceti lidí. V pondělí 12. října se však pravidla opět změnila. Od středy 14. října se omezilo shromažďování maximálně na 6 lidí. To by samozřejmě tréninkový proces našich mládežnických týmů výrazně komplikovalo. Od středy 14. října jsme tedy přistoupili k prozatímnímu zrušení všech společných tréninků, trénovat se bude individuálně podle plánu trenérů a trenérek jednotlivých kategorií. Tréninky by nekomplikovalo jen omezení shromažďování, ale i počasí, jelikož platí zákaz využívat šatny a sprchy. Situaci budeme neustále sledovat, pokud se podmínky změní, vrátíme se opět co nejrychleji ke společným tréninkům.