Vánoční přání a poděkování předsedy MFK F-M z.s.

F r ý d e k- M í s t e k - Blíží se nejkrásnější svátky v roce, čas pohody a rozjímání. Také čas bilancování, které má v tomto roce zvláštní nádech, prožili jsme totiž nestandardní rok, který ovlivnil všechny z nás. Věřme ale, že bude lépe. Dovolte nám popřát Vám prostřednictvím předsedy MFK Frýdek-Místek z.s. Radima Mamuly pokojné prožití vánočních svátků a vše nejlepší v roce 2021.

Vážení sportovní přátelé, děti a mládeži, rodiče, podporovatelé sportu a fotbalu zvlášť. Máme za sebou rok, který ještě nikdo z nás nemusel absolvovat. Malý neviditelný prevít nám zamotal se zvyky, které jsme dříve vnímali a prožívali jako samozřejmou součást našich životů. Nepochybně jsme všichni unaveni z různých změn a opatření. Přesto věřím, že se brzy vrátíme v budoucích časech zpět do životů, bytí a sportování, které společně milujeme. Nebudu proto hodnotit konkrétní výsledky, zdary a neúspěchy různých mládežnických týmů, protože největší vítězství všech je, že držíme spolu, neztrácíme víru a společně vzdorujeme jedinému skutečnému nepříteli, a tím je COVID 19.

Jsem velmi hrdý a šťastný, že mohu poděkovat všem trenérům, správcům a ostatním pracovníkům za obětavost a nasazení do přípravy a soutěží, všem dětem a rodičům, kteří ani na vteřinu neztratili zájem o svůj oblíbený sport a celý rok se zdatně vypořádávali se všemi překážkami.

Dovolte na závěr popřát Vám krásné Vánoce, bohaté na společné veselé chvíle v kruhu rodiny a nejbližších. K tomu Vám přeji pevné zdraví, sílu a víru, že bude vše radostnější.

Radim Mamula předseda MFK Frýdek-Místek z.s.