Lipina je Lipina!

Bude hrát ve Stovkách Lipina se stoletou tradicí? Proč vůbec došlo k odluce od akciové společnosti? Před startem nové sezony nejen na tyto otázky odpovídá pro fanoušky a přátelé našeho klubu jeho předseda Radim Mamula.

Pane předsedo, bude hrát ve Stovkách třetí nejvyšší soutěž naše Lipina, anebo Petřkovice, jak se povídá mezi lidmi?

Naprosto jednoznačně FK Frýdek-Místek, tedy Válcovny, Lipina, prostě ten klub, který sto let byl, znovu je a doufáme, že už navždy bude náš i váš. Nekoupili jsme klub Odra Petřkovice, ale odkoupili jeho práva hrát třetí nejvyšší soutěž, která už tento klub sám nechtěl v sezóně 2021/2022 využít. Je na místě také vědět, že spolek práva ke druhé lize také kdysi převedl pod akciovou společnost, takže se neděje nic mimořádného, co by nebylo v souladu s předpisy FAČR a Lipina proto pokračuje ve Stovkách se všemi symboly a tradicemi.

Jak velké je nebezpečí, že ke stoleté historii lipinského fotbalu se bude hlásit vedle našeho klubu i jiný, například ten, jenž spravuje akciovka, nyní působící ve Vratimově?

Naději přivlastnit si historii nemá žádnou. Akciovka vznikla po posledním postupu do II. ligy, v roce 2014, kdy fotbalová asociace vyžadovala, aby profesionální kluby zaštiťovaly akciové společnosti. Držitelem tradic lipinského fotbalu i tehdy zůstal spolek, který se nyní osamostatnil. Tento spolek je rovněž oficiálním držitelem ochranné známky prezentující klub, tj. dres s šerpou a loga.

Říkáte oficiálním držitelem ochranné známky. Máte v rukou dokument, který to stvrzuje?

Ano. Vydal jej Úřad pro ochranu průmyslového vlastnictví. Než takto rozhodl, podrobně prozkoumal, zda máme na držení ochranné známky právo a je tímto nesporné, že nikdo jiný nemůže pod touto značkou jakkoli vystupovat, hrát v našich tradičních dresech, používat naše symboly na reklamních předmětech atd...

Proč vůbec došlo k rozluce s akciovou společností?

V prvé řadě se akciová společnost vystěhovala ze Stovek na vlastní písemnou žádost, a to ke dni 6.2.2021! Akciová společnost v únoru také svolala Valnou hromadu, kde mimo jiné již avizovala sloučení s Vratimovem. Nemohli jsme pouze pasivně přihlížet, chtěli jsme mít na další osud našeho klubu vliv a zachránit jej.

Vedení akciovky opakovaně nedodržovalo dohody, a to ani ty písemné. Zásadně jsme se rozcházeli ve filozofii řízení a fungování klubu. Ten podle našeho názoru nemůže úspěšně fungovat bez podpory města a související korektní transparentní politiky v oblasti reálných možností. Zásluhou města můžeme využívat skvělý fotbalový areál, na dobré úrovni funguje práce s mládeží a komplexní podpora je stěžejní pro každý sportovní klub v republice a v jakémkoli sportovním odvětví. Aby taková podpora byla možná, musí být ekonomika klubu pod přímou kontrolou, včetně předkládání reálných komerčních konceptů. Musí být jasné, že všechna rozhodnutí vedení jsou v zájmu klubu a jeho fanoušků, všech jeho hráčů, stejně tak jsou přijímána s ohledem na zákonné povinnosti města.

Nechtěli jsme nic víc než slušnost, korektnost a dodržování dohod a pravidel. Nic víc, nic míň. Pokud toho kdokoli není schopen, nemůže od nás očekávat vůli ke spolupráci založené na důvěře, kterou sám pošlapal.

Co očekávat od spolupráce s Baníkem Ostrava?

Doufám, že jen to dobré a pro obě strany. Náš klub není farmou Baníku, jak je někdy mylně uváděno, ale partnerem na základě uzavřených smluv. Lipina vychovala hodně výborných fotbalistů, její práce s mladými fotbalisty má zvuk. Toho chce Baník využít. My zase jeho pomoci nejen v oblasti sportovní, ale také v oblasti organizační či diplomatické.

Kdy budou Stovky druholigové?

To je náš cíl, jehož chceme dosáhnout. Ale říct termín, to by bylo z mé strany nezodpovědné. Jsme na začátku samostatnosti, kterou jsme získali zpátky po dlouhých sedmi letech. Sázíme na naše lidi, kteří prokázali kvalitu a zapálení pro Lipinu. Odměnou nám bude návrat fanoušků a přátel válcovenského či lipinského fotbalu na tribunu a do ochozů stadionu ve Stovkách.