Trenéry U16 potěšil výkonnostní růst některých hráčů

Podzimní část sezony zhodnitili také trenéři našeho nejmladšího dorostu.

Reorganizací soutěží jsme měli možnost utkávat se s nejlepšími celky Moravy stejné věkové kategorie a taktéž se soupeři o rok staršími. Technická, fyzická a taktická úroveň většiny utkání konfrontovala naše hráče s reálným stavem a velmi cenné nabyté zkušenosti se budeme snažit využít jak v tréninkovém procesu, tak i v dalších zápasech.

Kladem většiny hráčů je stálá ochota podílet se na konstruktivním herním projevu družstva v utkání, přestože s ohledem na kvalitu soupeřů je mnohdy tato snaha výsledkově kontrapoduktivní. Je nutné si přiznat, že za svými soupeři zaostáváme v silové složce fyzické připravenosti, velké mezery máme rovněž v taktickém hodnocení herních situací a přizpůsobení se tempu hry. Fyzická náročnost způsobovala časté zdravotní absence hráčů a nutnost doplňování hráči ročníku 2001 v řadě utkání - všem těmto chlapcům patří velké poděkování.

Přes na první pohled nelichotové postavení družstva v tabulce soutěže je nutné ocenit individuální výkonostní růst některých hráčů, kterým si tito zasloužili svou nominaci k utkáním našich družstev U17, U18 a U19. Tato příležitost může být velkou motivací pro další. Motivační prvek považujeme v tomto věku za klíčový, neboť výsledkové neúspěchy způsobily v individuálních případech snížení či ztrátu zájmu a zaujetí, bez kterého je sportovní růst nemožný.

Nadále budeme svou pozornost soustředit na neustálé zvyšování úrovně, budeme s chlapci pracovat nejen po stránce sportovní, ale i mentální.

Radek Punda a Kamil Raška (trenéři U16)