Prohlášení MFK Frýdek-Místek, z.s.

Prohlášení MFK Frýdek-Místek, z.s. ohledně tzv. individuálních tréninků mládeže.

Milí a vážení rodiče,

v poslední době se nám v klubu rozšířily tzv. Individuální tréninky, které probíhají pod záštitou rádoby ,,trenéra“, a to na hřištích ve Vratimově, Palkovicích atd.. Upozorňujeme Vás, že Tyto tréninky probíhají bez jakéhokoliv souhlasu trenérů daných ročníků, vedení mládeže a vedení klubu MFK F-M. Navíc je velmi znepokojující, že ,,trenér“, který tyto tréninky organizuje, nemá žádné odborné a kvalifikované trenérské vzdělání, s nikým své aktivity z řad komplexního cílevědomého sportovního vedení nekonzultuje a tímto může velmi vážně narušit jednak fyziologický vývoj dítěte, ale také navazující mentální a psychický rozvoj.

Pro sportování a výkonnostní progres dětí a mládeže je velmi důležité naplnit veškeré sekundární metodiky, což u daného jedince zcela schází, včetně praktických zkušeností, když sám nikdy netrénoval kolektivní sporty v žákovských či dorosteneckých kategorií.

Chápeme velmi dobře význam individuálních tréninků a možnost se zdokonalit v herních činnostech jednotlivce. Aby individuální trénink přinesl kýžené výsledky, musí z logiky věci probíhat po konzultaci a dohodě s trenéry, protože jen oni ví kdy, co a jakým způsobem zrovna svěřenci trénovali (rychlost, síla atd.) a jaké dovednosti, obratnosti nebo svalové partie je třeba v jeho zájmu posílit a zlepšit. Trenéři také vědí, jaká by měla být doba regenerace organismu a hlavně, jakým způsobem s ní naložit. To nemluvíme o nutnosti znalosti osobního podvědomí hráčů. Dlouhodobé nedodržování těchto tréninkových zásad může mít velmi zásadní zdravotní komplikace, které se mohou projevit při vývoji a nezvratně v dospělosti.

Přetrénování a přetěžování může také zastavit fotbalový růst a zvýšit sportovní stáří, díky čemuž dochází ke zraněním, opotřebení a předčasnému ukončení sportovní kariéry.

Vážení rodiče, podstata a význam individuálního tréninku spočívá v tom, že se věnujeme individuálně hráči a pracujeme na činnostech, které jsou potřebné k osobnímu zdokonalení v rámci tréninkových jednotek. Pokud máte zájem o další tréninkové dávky nad tento objem, sdělte nám toto prosím tak, abychom vše prokonzultovali a dohodli se na účinnosti kvalifikovaného odborného vedení, včetně potřeby zaměření se na konkrétní potřebu. Současně Vám v této věci rádi předáme kontakty na odborné individuální trenéry.

Je nutno si nade vše uvědomit, že pro trenéry v klubu je velkým zklamáním, když na neodborných individuálních trénincích dochází k znehodnocení jejich práce. Mějte také na paměti, že zaštítění jeho neodborností sportovním talentem hráče v jeho rodinné přízni automaticky neznamená, že stejně efektivní vývoj musí automaticky nastat rovněž u Vašich dětí. Každý jedinec je jiný, má své potřeby a nedostatky, které člověk bez odborné kvalifikace jen stěží odhalí a určí správný tréninkový směr.

Jsme samozřejmě rádi, že se chtějí hráči neustále zlepšovat a pracovat na svých individuálních schopnostech. Tuto vůli kvitujeme a jednomyslně podporujeme. Vše ale musí mít opravdu řád a smysl. Dnes nám hráči navštěvující pseudo individuální tréninky dochází unavení, přetížení a nepřipravení jak na trénink, tak na zápas. Ještě horší je, že u řady hráčů dochází ke zranění a můžeme jen polemizovat, co je toho důvodem.

Na závěr nám proto dovolte opětovně apelovat na součinnost s trenéry tak, abychom společně dosáhli na co nejlepší individuální a kolektivní výkonnost a obraceli se na odborníky.

Předseda z.s.: Radim Mamula
Člen VV : Radomír Dian

Vedoucí trenér mládeže: Roman Vojvodík
Šéftrenér žáků: Radek Šmíd
Šéftrenér přípravek: Kamil Kořínek
Šéftrenér brankářů. Josef Hanzálek