Předseda spolku Radim Mamula: Lipina je jen jedna

F r ý d e k-M í s t e k - Ve čtvrtek se konalo setkání mezi představiteli MFK Frýdek-Místek a.s, MFK Frýdek-Místek z.s. a zástupci města. Za MFK Frýdek-Místek z.s. se k tomuto setkání vyjádřil předseda spolku Radim Mamula.

Jak bylo avizováno panem Danielem Černajem, který má být sportovním ředitelem A týmu, ve čtvrtek 25.4.2019 proběhlo setkání, leč v jiné pracovní struktuře, než bylo původně dohodnuto.

Na této schůzce nebyly oproti očekávání projednány žádné zásadní systémové změny, nebyl učiněn návrh na koupi akcií, ani představen nový akcionář, o němž již akciová společnost delší dobu hovoří. Došlo pouze ke snaze řešit vůči spolku údajné pohledávky, které spolek považuje minimálně za parciální s ohledem na personálně provázanou koncepční součinnost všech kooperujících stran.

Mrzí nás, že se jednání opět neúčastnil nový akcionář, který měl být na jednání představen. Nevíme proto stále, jaké jsou vize, plány a záměry akciové společnosti.

V současném dění se proto neumíme orientovat. Nerozumíme ani kolizi mezi programem valné hromady připravené akciovou společností, následným hlasováním a vyjádřením zástupců akciové společnosti, jejíž zástupci své vlastní rozhodnutí na valné hromadě zpochybnili.

Za spolek - minoritního akcionáře mohu každopádně potvrdit, že klub jako celek pro nás existoval vždy a toto zůstane naší prioritou nad rámec osobních zájmů kohokoliv. Lipina je jen jedna.

Osobně věřím v budoucí a brzké konsensuální, otevřené a profesionální jednání hodné reprezentaci klubu a fotbalu zvlášť a ukončení někdy morálně nedůstojné pletichy. 

S úctou k Vám všem
Radim Mamula
předseda spolku