MFK F-M z.s.: Jsme pro čitelnou spolupráci

Vyjádření výkonného výboru Městského fotbalového klubu Frýdek-Místek z.s.

Městský fotbalový klub Frýdek-Místek z.s., dále jen „spolek“ a jeho členové vždy stáli a budou usilovat o sportovní spolupráci a úzké propojení s A-týmem v rámci integrace jednotného klubu. S ohledem na napjatou atmosféru a neetické jednání některých jedinců nám proto dovolte pár slov k dění, které je nedůstojné významu a poslání sportu, fotbalu zvlášť. Proto nemůžeme jen tiše přihlížet minimálně v zájmu všech našich dětí a mládeže, jejich rodičů a trenérů, k pokusům dehonestovat kohokoli, kdo má opravdu Lipinský klub rád.

Tímto musíme připomenout, že jediným oprávněným jednat za MFK Frýdek-Místek, a.s., odpovědným za provoz, vedení A-týmu a chod akciové společnosti byl a dosud je její statutární ředitel.

Pro sezónu 2018/2019 se v podstatě nikdo z vedení zapsaného spolku nepodílel na nominaci realizačního kádru a hráčů mužstva A týmu. Výjimkou byla vůle k tomu, aby v kádru zůstal Adam Varadi a ostatní dlouholetí hráči a mladí odchovanci. Je pravdou, že majoritní akcionář avizoval zájem si od fotbalu odpočinout. Jeho vůli jsme chtěli vyjít vstříc a předložili jsme mu písemnou koncepci převzetí provozu A týmu, včetně rozpočtu. Tento krok již zůstal formálně bez odezvy a k uzavření jakékoli smlouvy o součinnosti ve vztahu k A týmu a jeho činnosti nedošlo.

Pro sezónu 2018/2019 byly všem hráčům vyhotoveny smlouvy ze strany MFK Frýdek-Místek, a.s., tyto hráči podepsali a vše bylo odesláno k podpisu statutárnímu řediteli. Tyto listiny se však nevrátily podepsané zpět ze strany Statutárního ředitele. Hráči tedy hráli téměř 3 měsíce v absolutní nejistotě. Logicky z titulu naší fyzické přítomnosti a klubového zájmu jsme s hráči komunikovali a snažili se situaci vyřešit.

Pan Statutární ředitel byl několikrát vyzýván, aby konal, jednal a plnil své povinnosti. Výzvy byly mimo jiné odeslány doporučenou poštou na adresu jeho trvalého bydliště. Bohužel bezvýsledně. Výzvy statutárnímu řediteli jsou samozřejmě ve spolku uloženy, bude-li třeba jejich učinění prokázat.

Ze strany Městský fotbalový klub Frýdek-Místek z.s., která má mít podíl v MFK Frýdek-Místek, a.s. 5%, jsme se pro záchranu A týmu napříč celého zapsaného spolku a po konzultaci formálních možnosti s právním odborem rozhodli alespoň částečně zhojit nepochopitelný přístup a nezájem tím, že jsme hráčům a realizačnímu týmu uhradili odměny včetně prémií alespoň za tři měsíce. Odchovanci pak obdrželi odměny také v prosinci 2018.

Postesk nad tím, že statutární ředitel MFK Frýdek-Místek a.s. nebyl k zastižení zmínil také předešlý a současný trenér Jan Žižka v rozhovoru dne 28.10.2018 https://www.mfkfm.cz/clanek.asp?id=721

Je nám nesmírně líto, že celou blamáž museli podstoupit samotní hráči a realizační tým, které logicky tyto okolnosti nezajímají. To je jediné, za co se můžeme a chceme našim hráčům A-týmu omluvit. Ostatní nebylo a není v naší kompetenci. Nebyli jsme uvedeného času moci jakkoli formálně jednat za MFK Frýdek-Místek, a.s. a situaci jakkoli jinak, než výzvami a vlastním přičiněním řešit.

Přesto jsme nadále absolutně otevření komunikaci a jednáním, která povedou k nezbytné součinnosti všech stran s cílem udržet sportovní hodnoty a ideálně je posouvat pro dobro všech fanoušků a příznivců.