Akciovka reaguje na článek předsedy zapsaného spolku MFK FM

Vyjádření statutárního zástupce akciové společnosti MFK Frýdek-Místek Mariána Krištofa k prohlášení na oficiálním webu MFK FM „Jsme pro čitelnou spolupráci“, které vydal zapsaný spolek MFK Frýdek-Místek.

Dovolte mi reagovat na vyjádření MFK FM, z.s., respektive vyjádření jejich předsedy pana Bc. Radima Mamuly. Sice se schovává za výkonný výbor, ale všichni dobře víme, že bez jeho rozhodnutí, či jakéhokoliv nařízení, ostatní členové spolku nic neudělají. Takže to berme jako jeho osobní vyjádření.

Ano, za akciovou společnost MFK FM může dle výpisu z obchodního rejstříku vystupovat pouze statutární ředitel. Bohužel je škoda, že si to zřejmě tento pán neuvědomil minulý rok v létě, kdy bez vědomí akciové společnosti, čili statutárního ředitele, nechal podepsat pana Libora Kovala za akciovou společnost dokumenty o převodu mládeže akciovky pod přidružený spolek (se kterým jsme nesouhlasili a odmítli) a následně poslal na FAČR jako právoplatný dokument. Zřejmě již zapomněl, jak v systému IS FAČR bez vědomí kohokoliv z akciové společnosti s panem Jaroslavem Ježem převáděli hráče. Následně je po verdiktu Odvolací komise vrátili zpět. Dokumenty jsou samozřejmě uloženy, bude-li třeba jejich učinění prokázat. To stejné platí i o dohodách, smlouvách, které jsou pojmenovány stejně, ale v určitých bodech pozměněny. S datumem podpisu a účinností jsou totožné.

Pan předseda zřejmě zapomněl i na své sliby, kdy za účasti několika svědků slíbil, že do konce roku 2018 povede a zajistí financování chodu A-týmu. Byl to jeho návrh, nikoliv vůle akciové společnosti. Došlo k dohodě i k osazení realizačního týmu, vedení a kompetencí. Tak teď nechápu, proč nyní překrucuje realitu a daný stav, do kterého sám tento klub dostal. Co se týká hráčů, kteří měli smlouvu s akciovkou, tak ti byli z naší strany vypláceni dle uzavřené smlouvy. Je mi taktéž velmi líto vyjádření trenéra Jana Žižky, které vydal na oficiálních stránkách MFK FM. Zřejmě zapomněl, co pro něj z naší strany bylo učiněno a jakou šanci od nás dostal. Nicméně se pan Mamula odkazuje na rozhovor trenéra, kterého sám chtěl v lednu letošního roku vyměnit a dosadit jiným člověkem. Zřejmě mu spřízněným. Písemná koncepce opravdu byla zaslána, ale naprosto neobsahovala nic z dohod, které byly dojednány. Proto na ni již nebylo reagováno.

Když zabrousím do historie, tak nynější předseda zapsaného spolku byl členem představenstva a rozhodoval o dění v klubu MFK FM za akciovou společnost. Po jeho ukončení práce v klubu se vyrojily kauzy, které bylo potřeba řešit a nás to stálo přes 300 tis. Kč. Tyto kauzy jsou podobné, jako tzv. kauza Hlučín. To pan Radomír Myška dotáhl do klubu MFK FM hráče Václava Mozola za 240 tis. korun (ještě tehdy za zapsaný spolek) a domluvil se s hlučínským klubem na splátkovém kalendáři. Při převzetí řízení spolku odmítl však nynější předseda dodržet tento splátkový kalendář a spolek byl nakonec nucen v celkovém součtu zaplatit za tohoto hráče 520 tis. korun! Tedy více než o sto procent víc, než byla dohodnuta cena. A já se ptám, odkud tedy bere zapsaný spolek finance na tyto mimořádné výdaje, když je převážně dotován z financí daňových poplatníků města Frýdek-Místek?

Taktéž je veřejným tajemstvím, že spolek má dluhy v řádech miliónů korun. Když bylo z naší strany nabídnuto převzetí dluhů a starost o mládež s tím, že jsme nabídli zástupcům města součinnost a posty v kontrolních orgánech, není nám jasné, proč v posledním jednání byla situace přetočena a veškeré dohody byly zamítnuty. Taktéž je pro nás nepochopitelné, proč po valné hromadě akciové společnosti, která je soukromým subjektem a kde se rozhodlo o reorganizaci společnosti, byl vyvíjen tlak zástupců města Frýdek-Místek o znovu dosazení pánů Mumuly a Kovala do akciovky, a to pod podmínkou poskytnutí dotací na A-tým. Nechápu vysvětlení o kontrole dotací ve výši 1,7 mil pro akciovku, tzv. deminimis, když spolek pobírá 11-ti miliónovou dotaci a v kontrolních orgánech zapsaného spolku není ani jeden zastupitel daňových poplatníků.

Vše vyvrcholilo v týdnu, kdy ve Stovkách proběhlo setkání fanoušků s hráči, kteří následně potvrdili lži ve vydaném článku předsedou zapsaného spolku.

Vážení, my nejsme ti, kteří by chtěli veřejně řešit spory přes média, či sociální sítě. Ale bohužel, již nelze nereagovat na lži a polopravdy.

Marián Krištof, statutární ředitel MFK Frýdek-Místek, a.s.